Muziekactiviteiten op kinderdagverblijf of peuterspeelzaal

The toddlers crawl to the carpet and start clapping. The toddlers are eagerly waiting at the door until it is their turn. Music really adds something to the daily routine in childcare. Having fun making music together connects and stimulates the children in many development areas through play.
You can contact us for weekly music lessons, project-based music lessons or individual music workshops at the childcare center.

Bijscholingen voor pedagogisch medewerkers: Het Muziekkwartier

Dagelijks muziek maken, spelen en zingen geeft kinderen de kans om met plezier samen met elkaar te spelen. In het muziekspel zit een aanbod waarin kinderen vanuit hun eigen behoefte en dat van de groep speels ‘werken’ aan hun eigen ontwikkeling. Door het hele team van pedagogisch medewerkers te trainen kan dit op elke groep de dagelijkse werkelijkheid worden. Lees hierover meer in het boek ‘Muziekkwartier’ of boek een basiscursus of workshop. Voor alle organisaties -klein en groot- is er een aanbod. Kijk hiervoor op Het Muziekkwartier

Nurseries

Bij kinderdagverblijven True Colors, ‘t Knuffeltje, het Elfje en WisKids in Delft geef ik vaste lessen Muziek op Schoot. Op Plukkebol begeleid ik de muziekambassadeurs voor het vaste dagelijkse Muziekkwartier in alle groepen. Bij De Lange Keizer kom ik een korte serie per locatie.
I first sing the children with the greeting song, children enjoy 'Classic with Cuddly Toys', after which we play: clapping, dancing, playing with balls, bells, rattles, boxes, musical instruments,… On the sounds, words, sounds and games that the children do spontaneously themselves is played in, so that they are confirmed in their development. Together with the pedagogical staff, we sing massage songs, peekaboo songs and dance to music.

Het spel met muziek dat we doen is heel divers: samen dansen op muziek, luisteren naar de fluit, piano, gitaar, harp, etc. of zelf muziek maken, klappen, improviseren, vingerspelletjes, en zingen met speelgoed. De kinderen mogen veel eigen ideeën aandragen, wat ze dan ook graag doen. Bij al deze spelletjes worden de diverse ontwikkelingsgebieden gestimuleerd en bevestigd. Maar bovenal de muzikale ontwikkeling die een basis legt voor plezier in muziek door ermee te spelen, muziek te maken en muziek te beleven.