Muziekactiviteiten op kinderdagverblijf of peuterspeelzaal

De dreumesen kruipen naar het kleed en beginnen al met klappen. De peuters staan ongeduldig te trappelen bij de deur tot ze ook aan de beurt zijn. Muziek voegt echt iets toe aan het dagritme in de kinderopvang. Met veel plezier samen muziek maken verbindt en stimuleert de kinderen op vele ontwikkelingsgebieden via het spel.
Voor wekelijkse muzieklessen, projectmatige muzieklessen of losse workshops muziek op de kindeorpvang kun je contact opnemen.

Bijscholingen voor pedagogisch medewerkers: Het Muziekkwartier

Dagelijks muziek maken, spelen en zingen geeft kinderen de kans om met plezier samen met elkaar te spelen. In het muziekspel zit een aanbod waarin kinderen vanuit hun eigen behoefte en dat van de groep speels ‘werken’ aan hun eigen ontwikkeling. Door het hele team van pedagogisch medewerkers te trainen kan dit op elke groep de dagelijkse werkelijkheid worden. Lees hierover meer in het boek ‘Muziekkwartier’ of boek een basiscursus of workshop. Voor alle organisaties -klein en groot- is er een aanbod. Kijk hiervoor op Het Muziekkwartier

Kinderdagverblijven

Bij kinderdagverblijven True Colors, ‘t Knuffeltje, het Elfje en WisKids in Delft geef ik vaste lessen Muziek op Schoot. Op Plukkebol begeleid ik de muziekambassadeurs voor het vaste dagelijkse Muziekkwartier in alle groepen. Bij De Lange Keizer kom ik een korte serie per locatie.
De kinderen zing ik eerst toe met het begroetingslied, kinderen genieten van ‘Klassiek met Knuffels’, waarna we gaan spelen: klappen, dansen, spelen met ballen, bellen, rammelaars, doosjes, muziekinstrumenten, … Op de geluiden, woorden, klanken en spelletjes die de kinderen zelf spontaan doen wordt ingespeeld waardoor ze bevestigd worden in hun ontwikkeling. Samen met de pedagogisch medewerkers zingen we massageliedjes, kiekeboe-liedjes en dansen we op muziek.

Het spel met muziek dat we doen is heel divers: samen dansen op muziek, luisteren naar de fluit, piano, gitaar, harp, etc. of zelf muziek maken, klappen, improviseren, vingerspelletjes, en zingen met speelgoed. De kinderen mogen veel eigen ideeën aandragen, wat ze dan ook graag doen. Bij al deze spelletjes worden de diverse ontwikkelingsgebieden gestimuleerd en bevestigd. Maar bovenal de muzikale ontwikkeling die een basis legt voor plezier in muziek door ermee te spelen, muziek te maken en muziek te beleven.